Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Nabór w konkursach NPRH
19.07.2016

Nabór w konkursach NPRH

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ogłoszono konkursy o finansowanie projektów w ramach ww. programu w modułach "Uniwersalia"... więcej
BIZNES Konkurs Forum Młodych Innowatorów
15.07.2016

Konkurs Forum Młodych Innowatorów

Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na innowacje, organizowanego z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A., opolskiego Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej... więcej
CENTRUM PRASOWE Inauguracja Lata Polonijnego 2016
15.07.2016

Inauguracja Lata Polonijnego 2016

13 lipca br. w sali widowiskowej ACK UMCS "Chatka Żaka", w obecności dostojnych gości i przedstawicieli władz Uczelni, odbyła się inauguracja Lata Polonijnego 2016. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele sponsorów, zaprzyjaźnionych... więcej
TV UMCS Lato Polonijne 2016 - relacja TV UMCS
15.07.2016

Lato Polonijne 2016 - relacja TV UMCS

Około 160 uczestników z 20 krajów świata bierze udział w tegorocznym Lecie Polonijnym, organizowanym przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Uroczysta inauguracja odbyła się 13 lipca w Akademickim Centrum Kultury UMCS... więcej
PRACOWNIK Wakacyjne kursy językowe dla pracowników - wolne miejsca
14.07.2016

Wakacyjne kursy językowe dla pracowników - wolne miejsca

Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjne kursy językowe dla pracowników UMCS w terminie sierpniowym i wrześniowym. Serdecznie zapraszamy! więcej
PRACOWNIK Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku
13.07.2016

Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku

Wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści, którzy złożyli wnioski o przyznanie refundacji dla siebie (emeryci i renciści) oraz dla dzieci (pracownicy) otrzymali zgodę na dofinansowanie. Lista osób, którym przyznano refundacje znajduje się w Biurze... więcej
TV UMCS Studium Teatralne UMCS/CSK
11.07.2016

Studium Teatralne UMCS/CSK

Od roku akademickiego 2016/2017 na UMCS rusza Studium Teatralne. Będzie to nowa, interdyscyplinarna specjalność przy kierunku filologia polska, otwarta dla wszystkich studentów UMCS oraz innych uczelni, prowadzona w ramach współpracy Zakładu... więcej
PRACOWNIK Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)
11.07.2016

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)

Udostępniamy Państwu materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego... więcej
PRACOWNIK TECHMATSTRATEG - nowy program strategiczny NCBR
08.07.2016

TECHMATSTRATEG - nowy program strategiczny NCBR

Program ma na celu wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizację innowacyjnych technologii materiałowych. NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu. Alokacja w nim wynosi... więcej
3