Aktualności

Aktualności

OGÓLNY Konferencja: Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii...
10.09.2014

Konferencja: Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii...

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich) oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS zapraszają do udziału w międzynarodowej naukowej konferencji glottodydaktycznej na... więcej
OGÓLNY Konferencja: Aktywność fizyczna, zdrowie i styl życia...
09.09.2014

Konferencja: Aktywność fizyczna, zdrowie i styl życia...

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zarząd Główny AZS w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję NaukowąAKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIEI STYL ŻYCIA W ASPEKCIE EDUKACYJNYMLublin, 24-25 października 2014 r. więcej
OGÓLNY Studia i szkolenia Instytutu Socjologii WFiS
03.09.2014

Studia i szkolenia Instytutu Socjologii WFiS

Instytut Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS zaprasza na studia podyplomowe oraz szkolenia więcej
KANDYDAT Rekrutacja na studia podyplomowe w Puławach
02.09.2014

Rekrutacja na studia podyplomowe w Puławach

Skończyłeś studia i chcesz podnieść swoje kompetencje? Od nowego roku akademickiego zapraszamy Cię na studia podyplomowe na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach! więcej
3