UMCA dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

Tytuł projektu/nr umowy:
„UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (projekt partnerski)/ Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-362/10-00

Jednostka organizacyjna:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu:
20 072 559,00 PLN

Termin realizacji:
01.11.2010 -31.10.2015