Ukrainistyka, I stopień

 

Nazwa kierunku

Ukrainistyka, I stopień

Specjalności

Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej
i turystycznej

Język ukraiński w biznesie

Język wykładowy

polski, ukraiński

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

• język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej:

Poznasz specjalistyczny język i terminologię niezbędną do obsługi ruchu granicznego, celnej oraz wykorzystywaną w administracji, wymianie handlowej i turystyce. Pogłębisz wiedzę z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie oraz w krajach UE. Dowiesz się więcej o europejskiej współpracy transgranicznej czy obsłudze ruchu turystycznego. W ramach tej specjalności uzyskasz kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego lub specjalisty obsługi ruchu granicznego.

• język ukraiński w biznesie:

Skupisz się głównie na terminologii biznesowej i specjalistycznej w zakresie np. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy. Poznasz też język administracyjny oraz polityki i gospodarki. Poznanie wzorców kulturowych zachowań pozwoli Ci z kolei wykorzystać je później w negocjacjach i innych działaniach biznesowych.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy,  Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

 

Sylwetka absolwenta

Możesz pracować w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego lub turystyką. Zatrudnienie znajdziesz też w różnych instytucjach międzynarodowych, firmach i organizacjach związanych z Ukrainą oraz wspólnotą ukraińskojęzyczną. Znajomość języka ukraińskiego oraz kultury tego kraju przyda Ci się do pracy w instytucjach kultury, fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się integracją międzykulturową, ale także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy. Swoją wiedzę możesz wykorzystać również w urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą. Możesz też pracować jako dziennikarz i ekspert w redakcjach różnych czasopism, środkach masowego przekazu zajmującego się problematyką Ukrainy i mieszkańców tego kraju.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Biura tumaczeń

Jednostka prowadząca

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny
za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

Dodatkowe informacje
(linki)

Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa:
https://www.facebook.com/KNUUMCS 

 

Program studiów

Specjalność: Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej (od roku akad. 2019/2020):

 

Specjalność: Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej (od roku akad. 2022/2023):

 

Specjalność: Język ukraiński w biznesie (od roku akad. 2022/2023):