Ukrainistyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Małgorzata Ułanek

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
prof. dr hab. Roman Lewicki

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

       mgr Iwona Tsanev
II°     mgr Iwona Tsanev

Planista:
mgr Jarosław Wojtaszko

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        dr hab. Marek Olejnik
I° 2. r. dr hab. Anna Choma-Suwała
I° 3 r. dr hab. M. Kojder
II° 1 r. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj