Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych

W ramach projektu „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna” przewidziano prowadzenie ułatwień w pracowniach studenckich dla osób niedowidzących. 
W związku z tym zakupione zostały duże monitory (8 szt.) celem wyposażenia pracowni oraz monitor interaktywny do sali wykładowej (1 szt.).

Zakupiony w ramach projektu monitor interaktywny znajduje się w Auli Fizyki.
Stanowiska pracy dostosowane dla osób niedowidzących wyposażone w duże monitory znajdują się w:
- 3 pracowniach II  (wejście przez salę 144)
- pracowni biofizycznej (sala 207)
- pracowni komputerowej (sala 260)
- pracowni jądrowej (sala 138)
- pracowni naukowej ZFM (sala 505)
- pracowni komputerowej (sala 251).