Ostatnia aktualizacja
25.09.2020

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora UMCS z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

1 września 2020, godz.09:22

 • Wydany
  01.09.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2020  r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora UMCS z dnia 2 października 2017 roku w sprawie  wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych