Ostatnia aktualizacja
13.06.2018

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Rektora UMCS z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów

20 lipca 2017, godz.09:01

 • Wydany
  20.07.2017
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016  Rektora UMCS z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów