Ostatnia aktualizacja
20.11.2019

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

10 lipca 2019, godz.14:55

 • Wydany
  10.07.2019
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych  i  za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się  zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców