Ostatnia aktualizacja
05.06.2020

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora UMCS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności związanych z rozliczeniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich

7 maja 2020, godz.08:29

 • Wydany
  07.05.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie, Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora UMCS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności związanych z rozliczeniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich