Ostatnia aktualizacja
16.11.2020

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia

28 kwietnia 2017, godz.13:53

 • Wydany
  28.04.2017
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie, Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia