Ostatnia aktualizacja
09.04.2021

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 6.18/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV- 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022

26 marca 2021, godz.12:27

 • Wydany
  26.03.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 6.18/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV- 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022