Ostatnia aktualizacja
25.05.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 23.2/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Kreatywność i projektowanie społeczne – 2-letnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filozofii i Socjologii od roku akademickiego 2023/2024

22 lutego 2023, godz.12:03

 • Wydany
  22.02.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 23.2/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Kreatywność i projektowanie społeczne – 2-letnich studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Filozofii i Socjologii od roku akademickiego 2023/2024