Ostatnia aktualizacja
02.10.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 22.20/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 28.29/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

26 stycznia 2023, godz.15:21

 • Wydany
  26.01.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 22.20/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę  Nr XXIV – 28.29/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020