Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 22.21/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV – 13.2/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Uczelni

21 grudnia 2018, godz.13:51

 • Wydany
  21.12.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Pracownicy: wynagrodzenie
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 22.21/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV – 13.2/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Uczelni