Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 21.6/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających

30 listopada 2018, godz.14:03

 • Wydany
  30.11.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia podyplomowe
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 21.6/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających