Ostatnia aktualizacja
12.08.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.32/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Głównej przy ul Radziszewskiego 11 w Lublinie związana z dostosowaniem budynku i drogi pożarowej do obowiązujących przepisów p.poż.”

1 października 2018, godz.14:21

 • Wydany
  01.10.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Gospodarka finansowa, Gospodarka nieruchomościami
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.32/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Głównej przy ul Radziszewskiego 11 w Lublinie związana z dostosowaniem budynku i drogi pożarowej do obowiązujących przepisów p.poż.”