Ostatnia aktualizacja
20.01.2021

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.9/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII - 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich

3 października 2016, godz.13:05

 • Wydany
  03.10.2016
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.9/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII - 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich