Ostatnia aktualizacja
30.07.2020

Akty prawne

UCHWAŁA Nr 1/O/20-7 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w przedmiocie realizacji studiów podyplomowych w zakresie: Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki; Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki; Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej

23 lipca 2020, godz.13:50

 • Wydany
  23.07.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia podyplomowe
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr 1/O/20-7 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do realizacji zadania publicznego zleconego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w przedmiocie realizacji studiów podyplomowych w zakresie: Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki; Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki; Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej