Ostatnia aktualizacja
12.01.2022

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

Zarządzenie Rektora Nr 5/97 z dnia 28 lutego w sprawie studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii i Socjologii
 • Wydany
  28.02.1997
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 4/97 z dnia 12 lutego w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu
 • Wydany
  12.02.1997
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 28/96 z dnia 18 grudnia w sprawie zawieszenia działalności w Stacji Naukowej w Równi
 • Wydany
  18.12.1996
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 21/96 z dnia 25 listopada w sprawie wprowadzenia regulaminu Ogrodu Botanicznego UMCS
 • Wydany
  25.11.1996
 • Status
  Uchylony
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 15/96 z dnia 27 czerwca w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu
 • Wydany
  27.06.1996
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 14/96 z dnia 25 czerwca w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Społeczeństwie
 • Wydany
  25.06.1996
 • Status
  Uchylony
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 12/96 z dnia 10 maja w sprawie zakazu palenia tytoniu w obiektach UMCS
 • Wydany
  10.05.1996
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
367

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wydany
03.07.2021
Status
Obowiązujący
Problematyka
Pracownicy: awanse zawodowe, Pracownicy: ocena, Pracownicy: wynagrodzenie
Rodzaj aktu
Zarządzenie