Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

Zarządzenie Rektora Nr 2/2001 z dnia 22 stycznia w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu
 • Wydany
  22.01.2001
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 53/2000 z dnia 28 grudnia w sprawie wprowadzenia regulaminów i cenników usług w LUBMAN UMCS
 • Wydany
  28.12.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 48/2000 z dnia 15 grudnia w sprawie likwidacji zużytego bądź zbędnego mienia
 • Wydany
  15.12.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
297

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Wydany
29.04.2019
Status
Obowiązujący
Problematyka
Doktoranci, studia doktoranckie, Regulaminy
Rodzaj aktu
Uchwała