Zawody XXI wieku - podsumowanie konferencji

Coach, trener i doradca - co łączy, a co różni te profesje? Jak wygląda praktyka zawodowa trenerów? W jakich dziedzinach życia praca coacha czy doradcy jest niezbędna? I wreszcie: czy możemy powiedzieć, że są to zawody XXI wieku? Na wszystkie te pytania próbowali odpowiedzieć organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku", która odbyła się w Lublinie 22 i 23 kwietnia 2016 roku i organizowana była przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Hasło konferencji to "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z PASJĄ". Referatom i wykładom towarzyszyły warsztaty i szkolenia. Nie zabrakło przedsiębiorców, menadżerów, liderów i osób na co dzień zajmujących się doradztwem i coachingiem. Swoimi doświadczeniami dzielili się eksperci, a wiedzą naukowcy.

 TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Polecamy