Wywiad z prof. Robertem Litwińskim – kandydatem na Rektora UMCS

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z prof. dr. hab. Robertem Litwińskim, Dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS, kandydatem na Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wybory odbędą się 26 czerwca. Rozmowa została zrealizowana we współpracy Telewizji Akademickiej TV UMCS i Akademickiego Radia Centrum. Drugim kandydatem w wyborach jest prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Obaj kandydaci usłyszeli te same pytania, dotyczące wizji uczelni oraz studentów: pytani byli m.in. o pierwsze decyzje w roli rektora, ocenę stanu uczelni, najpilniejsze inwestycje, kampus akademicki, zajęcia zdalne ze studentami, a także rolę mediów akademickich i Chatki Żaka. Kolejność publikowania rozmów jest alfabetyczna. 

Fot. Sylwia Niedbalska

    Polecamy

    Data dodania
    23 czerwca 2020