Współpraca Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS z Fundacją Sempre a Frente

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS oraz Fundacja Sempre a Frente podejmować będą wspólne inicjatywy edukacyjne, badawcze, informacyjne i dydaktyczne. 10 maja prof. dr hab. Iwona Hofman - Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, prof. Wojciech Ziętara - Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz Aleksandra Kulik – Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej szeroko rozumianej edukacji medialnej i aktywności obywatelskiej.

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach realizuje szereg projektów, obejmujących obszary porozumienia, w tym badania, dotyczące m.in. mediatyzacji sfery publicznej, odbioru przekazów medialnych oraz zagrożeń prywatności w świecie cyfrowym. Pracownicy Instytutu – to cenieni eksperci w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Fundacja Sempre a Frente jest czołową lubelską organizacją pozarządową, wspierającą dzieci i młodzież w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych, prowadzi bezpłatne placówki wsparcia dziennego oraz Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie. Zaangażowanie Fundacji było kluczowe w otrzymaniu przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodziezy 2023. Porozumienie jest wynikiem działań, które od lat łączą Instytut oraz Fundację.

    Polecamy

    Data dodania
    11 maja 2021