UMCS nagrodzony w konkursie „Promocja słowem”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał główną nagrodę w konkursie „Promocja słowem”, organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Brały w nim udział jednostki dydaktyczne i naukowe z całej Polski.

Zwycięski artykuł promujący UMCS pt. „Why is Poland attractive for foreign students? Higher education as a source of Poland’s soft power” został przygotowany przez dr Ewelinę Panas, Koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia UMCS i adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Artykuł zostanie opublikowany na łamach prestiżowego, międzynarodowego portalu zajmującego się tematyką edukacji wyższej i nauki - Times Higher Education. Gratulujemy!

    Polecamy

    Data dodania
    31 lipca 2019