Stypendyści Programu Kirklanda zainaugurowali nowy rok akademicki!

Stypendyści programu im. Lane’a Kirklanda z ośmiu krajów spotkali się w Chatce Żaka, by wspólnie zainaugurować nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się 21 września br.

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Adresowany jest do młodych liderów działających na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki. Jego ogólnym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    9 października 2018