Rysunki i linoryty Zbigniewa Jóźwika

Twórczości graficznej Zbigniewa Jóźwika poświęcona jest wystawa, otwarta 25 marca w Muzeum UMCS. To przegląd blisko sześćdziesięcioletniego dorobku artysty plastyka a zarazem - człowieka pióra. Tworzą ją ekslibrisy, sześć cykli graficznych, ilustracje książkowe, karty świąteczne oraz grafiki rocznicowe, okazjonalne i wizytówki. Wiedza naukowca (biologa i chemika) wspiera wyobraźnię artysty, czerpiącego inspirację również z przeżyć osobistych. Artysta zaznacza w swej twórczości współbrzmienie grafiki i słowa. Zgodnie z przyjętym założeniem na wystawie „słowo” pojawia się jedynie marginalnie, dominuje zaś twórczość graficzna.

Zbigniew Jóźwik – to doktor nauk przyrodniczych, wieloletni adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, uczestnik wypraw polarnych. 
Przyrodnik, podróżnik, artysta grafik, bibliofil, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i pieczętarz Kapituły tego Orderu. Inicjator Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, członek wielu związków twórczych i stowarzyszeń, wielokrotnie nagradzany. Jego prace były eksponowane na blisko stu wystawach indywidualnych i ponad dwustu zbiorowych w kraju i za granicą.

    Polecamy

    Data dodania
    30 marca 2021