Rekrutacja na studia w UMCS

Maturzyści będą musieli już wkrótce podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu! Osiemdziesiąt kierunków studiów, blisko dwieście pięćdziesiąt specjalności – taką ofertę przygotował dla nich Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Magdalena Drwal z Biura Prasowego UMCS opowiada m.in. o nowych kierunkach i harmonogramie rekrutacji, dostosowanej do terminów tegorocznych matur.

30 lipca nastąpi zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat przez kandydatów na studia na Wydziałach: Artystycznym, Humanistycznym, Pedagogiki i Psychologii oraz Politologii i Dziennikarstwa, na których przeprowadzane są egzaminy wstępne. Dzień później zakończy się rejestracja i wnoszenie opłat przez kandydatów - cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomicznym, których obowiązuje sprawdzenie znajomości języka polskiego. Do 13 sierpnia z kolei będą się mogli rejestrować i wnosić opłaty kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych, a także te osoby, które nie są objęte procedurą sprawdzenia znajomości języka polskiego na Wydziale Ekonomicznym. Postępowanie kwalifikacyjne zakończy się 20 sierpnia. Wówczas ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc. W kolejnych dniach będą przyjmowane mailowo dokumenty (w formie skanów) i podane do wiadomości kolejne listy zakwalifikowanych kandydatów.

Więcej informacji

    Polecamy

    Data dodania
    10 czerwca 2020