Profesor Pierre Joliot doktorem honoris causa UMCS

Jego zainteresowanie nauką zainicjowały rodzinne tradycje dwóch poprzednich pokoleń - babci oraz rodziców. Mowa o światowej sławy biochemiku i wnuku Marii Skłodowskiej-Curie. 24 października br. prof. Pierre Joliot został doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Senat UMCS postanowił nadać profesorowi tytuł doktora honorowego w uznaniu dla jego światowej pozycji naukowej i wybitnych osiągnięć w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin - a zwłaszcza fundamentalnego wkładu w wyjaśnienie mechanizmów przemian energetycznych w centrach fotosyntezy.

Prof. Pierre Joliot to międzynarodowy autorytet w dziedzinie fotosyntezy. Jest profesorem honorowym College de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk oraz autorem licznych prac naukowych. Dzięki swojej koncepcji kreatywności, wolności i pasji w prowadzeniu badań naukowych - uznawany jest za wzór dla obecnych i przyszłych pokoleń badaczy.

To osiemdziesiąty piąty doktorat honoris causa w historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    5 listopada 2019