Prof. Hélène Langevin-Joliot o 150. rocznicy urodzin Patronki UMCS

W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Jej pasja zdobywania wiedzy oraz niebywała determinacja doprowadziły do epokowych odkryć, które stały się impulsem do rozwoju nowych gałęzi chemii, fizyki i medycyny. O obchodach i znaczeniu tej rocznicy wspomina prof. Hélène Langevin-Joliot, wnuczka wielkiej polskiej uczonej, która zachęca także młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych.

Nagranie zostało zrealizowane w maju 2017 r. w Paryżu. Wówczas prof. dr hab. Bożena Pomorska oraz prof. dr hab. Krzysztof Pomorski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS przebywali w Paryżu na konferencji naukowej, dzięki czemu mieli okazję przeprowadzić wywiad z wnuczką Marii Curie - prof. Hélène Langevin-Joliot oraz w imieniu Rektora UMCS przekazać jej, jak również wnukowi Noblistki, Pierrowi Joliotowi, zaproszenie do Lublina.

Hélène Langevin-Joliot to francuska fizyczka, córka Ireny Joliot-Curie i Frédérica Joliot. Urodziła się 17 września 1927 w Paryżu. Zajmuje się fizyką jądrową.

    Polecamy

    Data dodania
    7 czerwca 2017