Prof. Andrzej Friszke o odwadze, rozwadze i drodze do wolności

W jaki sposób przejawiała się odwaga i rozwaga w czasach KOR-u? Jak wyglądała wówczas polska droga do wolności? Między innymi o tym mówił prof. Andrzej Friszke na Wydziale Politologii UMCS. Andrzej Friszke to profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii najnowszej a także m.in. członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Rady IPN oraz członek korespondent PAN. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność.

 Jego wykład, pt. "Odwaga, rozwaga i droga do wolności" miał miejsce 20 października 2016 roku na Wydziale Politologii UMCS w ramach konferencji pod nazwą "40 lat Komitetu Obrony Robotników". Konferencja odbywała się w Lublinie w dniach 20-22 października br. i jednym jej z organizatorów był Wydział Politologii UMCS.

Fot. Sylwia Skotnicka.

    Polecamy

    Data dodania
    31 października 2016