Powołanie Związku Uczelni Lubelskich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy utworzyły Związek Uczelni Lubelskich. Współpraca obejmować będzie m.in. wsparcie w zakresie kształcenia, komercjalizacji badań, biur karier, a także rozwoju działalności artystycznej i sportowej, wymianę informacji na temat zasobów kadrowych i bazy dydaktycznej, wspólne prowadzenie kursów oraz badanie losów zawodowych absolwentów.

Informację o powołaniu Związku Uczelni Lubelskich przekazali Rektorzy trzech uczelni wyższych: UMCS, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sali Senatu UMCS 4 lipca br.

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    2 sierpnia 2017