Popkultura poza kontekstem 2.0 - zaproszenie na konferencję naukową

O współczesnych zjawiskach, zachodzących w kulturze popularnej rozmawiać będą uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Popkultura poza kontekstem 2.0”. Podczas dyskusji panelowych mowa będzie o przemianach dokonujących się w obrębie kultury popularnej a także zjawisk z nią związanych. Uczestnicy wydarzenia zwrócą również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze oraz jej odbiorem. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Konferencja odbędzie się zdalnie, 10 listopada, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni" UMCS. Telewizja Akademicka TV UMCS objęła konferencję patronatem medialnym.

    Polecamy

    Data dodania
    9 listopada 2021