Obchody 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia

14 września mija dwudziesta rocznica śmierci Jerzego Giedroycia - Redaktora paryskiej „Kultury”, twórcy Instytutu Literackiego, jednej z najważniejszych postaci polskiej emigracji powojennej. Z tej okazji działająca na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (która w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia powstania) przygotowała dwie publikacje, łączące wątki biograficzno-wspomnieniowe z rekonstrukcją prac redakcyjnych miesięcznika „Kultura”.

Jedna z nich to: „Redaktor. 20 lat bez Kultury” (redakcja Iwona Hofman, współpraca Ewelina Górka i Justyna Maguś; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020). Jak zaznacza prof. Iwona Hofman - w dwudziestą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia autorzy tomu przywracają pamięci społecznej postać i dzieło Redaktora, koncentrując się na skatalogowaniu pojęć i wartości, które zachowały walor wektorów współczesności. Druga publikacja to „Kultura. Teka redakcyjna nr 9/1969” (wprowadzenie Rafał Habielski, Iwona Hofman; przygotowanie do druku Andrzej Peciak; Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Kraków - Paryż – Lublin 2020). Na album ten składają się: reprint numeru „Kultury” wraz z arkuszami tekstów redakcyjnych zawierającymi naniesione poprawki autorskie oraz oryginalne listy. O publikacjach, obchodach rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia, działalności Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu oraz przygotowywanych uroczystościach mówi prof. Iwona Hofman - Kierownik Pracowni oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

    Polecamy

    Data dodania
    14 września 2020