Jubileusz Profesor Haliny Wiśniewskiej

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS pod kierunkiem prof. Małgorzaty Karwatowskiej przygotował jubileusz z okazji 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej prof. Haliny Wiśniewskiej. W uroczystości, która odbyła się 31 maja 2016 r. wzięło udział wielu gości i przedstawicieli władz uczelni, w tym Rektor UMCS, prof.Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego - prof.Robert Litwiński oraz Dyrektor IFP, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski.

Profesor Halina Wiśniewska przez wiele lat, bo od 1978 do 2002 roku pełniła funkcję Kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Ponadto dwukrotnie była Prodziekanem Wydziału Humanistycznego.

Dorobek badawczy Jubilatki zadziwia pod względem ilości wydanych opracowań naukowych, a także szeroką rozpiętością tematyczną, którą podejmowała w swoich pracach badawczych. Wśród najważniejszych publikacji wymienić należy: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza, Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa, Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczpospolitej szlacheckiej, Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu, XVI-XVIII wiek (współautor Leszek Tymiakin), Ignacego Krasickiego dubiecka przestrzeń ojczysta. Studium lingwistyczno-kulturowe, Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekach XVI-XVIII Renesansowa nowoczesność w przypowieściach, czyli bajkach Biernata z Lublina (ok. 1465-ok. 1529).

Pani Profesor życzymy zdrowia i kolejnych inspiracji naukowych! Z Jubilatką i zaproszonymi gośćmi rozmawiała reporterka TV UMCS, Ewa Bulisz.

Zdjęcie powyżej: Ilona Gumowska.

    Polecamy