II Forum Młodych Naukowców - zapowiedź

Innowacyjność - interdyscyplinarność - inteaktywność. Pod takim hasłem 14-15 listopada 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. Celem Forum jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego.

Forum organizowane jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Zaprasza prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

    Polecamy

    Data dodania
    31 października 2018