Gaudeamus na UMCS!

Tradycyjnie 23 października Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej już po raz 76. zainaugurował nowy rok akademicki. Ze względu na pandemię koronawirusa oraz obowiązującą w Lublinie tzw. czerwoną strefę - uroczystość po raz pierwszy w historii uczelni odbyła się w formie zdalnej. Transmisja online była dostępna na stronie uniwersytetu.

Inaugurując nowy rok akademicki, prof. Radosław Dobrowolski - Rektor UMCS przypomniał, że pandemia zmusiła nas, abyśmy dostosowali się do nowych okoliczności, nieraz wystawiając na próbę naszą fizyczną i psychiczną odporność. Jego zdaniem „pocieszającym i budującym okazał się jednak fakt, że nawet w kryzysowych okolicznościach potrafimy skutecznie podołać trudnościom”.

Dodał, że celem władz uczelni, który przyniesie realne korzyści dla całej społeczności akademickiej i umocni pozycję UMCS, jest dążenie do wzrostu dynamiki badań naukowych, zarówno mierzonej liczbą znaczących publikacji, jak i wartością pozyskiwanych grantów naukowych. Zapowiedział także, że w strefie dydaktyki będzie dążyć do wzbogacenia oferty edukacyjnej, dostosowania jej do potrzeb rynku pracy oraz umiędzynarodowienia i stałego podnoszenia jakości, a także innowacyjności procesu kształcenia.

Nie zabrakło informacji o nagrodach i odznaczeniach państwowych, przyznaniu nagród: naukowej  „Marii Curie" i  Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Ze względu na sytuację epidemiczną odznaczenia, medale oraz nagrody zostaną wręczone w innym terminie. Odbyły się również immatrykulacje studentów i doktorantów. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prof. Anna Przyborowska-Klimczak wygłosiła wykład poświęcony prawnomiędzynarodowej ochronie dziedzictwa kulturalnego.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    27 października 2020