Forum Kultury Studenckiej w Chatce Żaka

Czy studenci interesują się kulturą, w jakich wydarzeniach uczestniczą, jaki wpływ mają studia na ich aktywność kulturalną, jakie są główne miejsca podejmowania przez nich aktywności twórczej, ile przeciętnie wydają na kulturę i skąd czerpią wiedzę o ofercie kulturalnej - odpowiedź m.in. na te pytania daje badanie kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce w XXI wielu. Diagnoza została przygotowane w ramach ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

O działaniach na rzecz studentów i obecnym stanie kultury studenckiej rozmawiali przedstawiciele 16  instytucji z całej Polski podczas seminarium online, które zostało zorganizowane 21 i 22 października przez ACK UMCS Chatka Żaka. Poznali też wyniki badań i wzięli udział w warsztatach z zakresu mediów społecznościowych oraz design thinking.

W dyskusji uczestniczyli m.in. prof. Rafał Wiśniewski, Dyr. Narodowego Centrum Kultury, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - Rektor UMCS; Agnieszka Bąk, Kierownik Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury; dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i pomysłodawczyni Forum.

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

    Polecamy

    Data dodania
    15 listopada 2020