Forum Kultury Studenckiej w Chatce Żaka

O przyszłości kultury studenckiej rozmawiali uczestnicy roboczego seminarium, które 18 października 2019 r. odbyło się w Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, środowiska akademickiego i studenckiego, a także reprezentanci samorządu oraz lubelskich instytucji kultury. ACK UMCS Chatka Żaka, które od ponad pięćdziesięciu lat inicjuje i dokumentuje studencką aktywność, stając się jednocześnie przestrzenią licznych działań artystycznych, zamierza zorganizować ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej 2021.

Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z prezentacją założeń Forum, przygotowaną przez Izabelę Pastuszko, Zastępcę Dyr. ACK UMCS Chatka Żaka i jednocześnie pomysłodawczynię projektu, obejrzeć film poświęcony działalności „Chatki” i wziąć udział w debacie. Zobaczyli ponadto zbiory Akademickiego Centrum Kultury, pracę zespołów artystycznych, jak również mediów akademickich oraz mieszczącego się tu Inkubatora Medialno-Artystycznego. 

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    5 listopada 2019