AKLAUD Młodych dla red. Ewy Bulisz!

Wyróżnia ją profesjonalizm, perfekcjonizm i ogromna wrażliwość. Zawsze doskonale przygotowana do wyjazdu na zdjęcia, zawsze życzliwa dla wszystkich i uśmiechnięta... Taka jest nasza Koleżanka - Ewa Bulisz! Nic dziwnego, że została tegoroczną laureatką prestiżowej nagrody, przyznawanej przez studentów trzech lubelskich uczelni - Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Ta nagroda to Akademicki Laur Dziennikarski - AKLAUD Młodych. Uroczystość odbyła się 8 grudnia br. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Podczas Gali wręczono również Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD, który otrzymał red. Piotr Zdanowicz z TVP Lublin i jednocześnie długoletni wykładowca na Wydziale Politologii UMCS- za ogromny wkład w kształcenie młodego pokolenia przyszłych dziennikarzy.

 

Warto dodać, że nagroda ta przyznawana jest już od trzech lat w dwóch kategoriach. W pierwszym przypadku dziennikarzom, którzy są związani dydaktycznie z lubelskimi uczelniami kształcącymi na kierunkach dziennikarskich, natomiast AKLAUD Młodych honoruje adeptów dziennikarstwa lub osoby, które dzięki swojej pracy, np. w mediach studenckich, pokazują, jak można rozwijać swoje zainteresowania i kształtować media. 

Ewa Bulisz jest nie tylko naszą dziennikarką, ale i doktorantką UMCS z  bogatym (mimo młodego wieku) dorobkiem naukowym, redaktorem naczelnym czasopisma "Acta Humana". Dotąd wzięła udział m.in. w ponad czterdziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, poświęconym kondycji współczesnych mediów, zorganizowała liczne warsztaty redaktorskie i spotkania autorskie, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami, udziela się w licznych towarzystwach naukowych. Tak wymieniać moglibyśmy jeszcze długo, ale oddajmy już głos laureatom, którym serdecznie gratulujemy!

Fot. Dawid Pluta.

    Polecamy

    Data dodania
    22 grudnia 2016