Akademicki Lublin? Zdecydowanie tak!

Trwają prace nad utworzeniem Kolegium Akademickiego Lublina, działającego na rzecz wzmacniania pozycji lubelskich uczelni wyższych w kraju i za granicą. W jego skład wejdą rektorzy lubelskich uczelni, marszałek województwa lubelskiego i prezydent Lublina. Sprawie tej poświęcona była konferencja prasowa, która 5 grudnia br. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim pod hasłem: „Akademicki Lublin? Zdecydowanie tak!”. Wziął w niej udział m.in. rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Obecnie Lublin jest miastem dziewięciu uczelni, w których łącznie studiuje ponad 60 tys. studentów. Lubelskie uniwersytety i szkoły wyższe cechuje, ex aequo z Warszawą, najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia w kraju. 5 uczelni publicznych i 4 niepubliczne kształcą na 200 kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. Akademickość Lublina to jeden z ważnych filarów zarówno w Strategii Rozwoju Lublina, jak i w Strategii Województwa Lubelskiego. W ostatnich latach szczególnie ważna jest współpraca między samorządem, uczelniami a sektorem biznesu, przynosząca korzyści w postaci innowacyjnych projektów docenianych na całym świecie. Akademicki Lublin to także 18% PKB Lublina.

Fot. B. Proll

    Polecamy

    Data dodania
    10 grudnia 2019