15-lecie Młodzieżowej Rady Miasta

W 2021 roku Młodzieżowa Rada Miasta Lublin obchodzi 15-lecie swojej działalności. 31 maja w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta połączona z obchodami jubileuszu.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin przeprowadzane są w lubelskich szkołach ponadpodstawowych co roku we wrześniu i opierają się na tych samych zasadach, na jakich funkcjonują wybory do parlamentu czy samorządu. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa rok. Do tej pory w Radzie zasiadało łącznie 965 Radnych, którzy przez 15 lat podjęli blisko 700 uchwał. Ponadto, przez ten czas zostały przyznane 32 Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla młodzieży. Młodzi radni mają wpływ nie tylko na wzrost aktywności młodzieży, rozwój samorządności czy podnoszenie jakości życia młodych lublinian, ale też na kształtowanie przyszłości naszego miasta.

Fot. Jan Jeżak.

    Polecamy

    Data dodania
    1 czerwca 2021