11 marca 1968 - wiec antyrządowy pod Chatką Żaka

To szczególna data w historii Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. 53 lata temu, 11 marca o godzinie 14.00 z inicjatywy studentów UMCS, przed Chatką Żaka odbył się wiec poparcia dla strajkujących studentów w Warszawie, po którym w kierunku centrum miasta przeszła licząca blisko tysiąc studentów demonstracja.

Uczestnicy skandowali m.in. „Precz z cenzurą” oraz „Żądamy wznowienia Dziadów” w nawiązaniu do uznanej przez władze PRL za antyradziecką inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie. Zatrzymano 39 osób – w tym studentów KUL i UMCS. Demonstracje, które miały miejsce w większości ośrodków akademickich w Polsce, zapoczątkowały kryzys polityczny nazywany Wydarzeniami Marcowymi.

    Polecamy

    Data dodania
    11 marca 2021