Turniej eliminacyjny

TURNIEJ ELIMINACYJNY TEAM EUROPE
(Wydział Politologii UMCS, LUBLIN – 21.03.2018)

Turniej Eliminacyjny w Lublinie, odbywający się na Wydziale Politologii UMCS, jest jednym z dwóch tego typu Turniejów, które odbywają się w Polsce, w ramach III edycji projektu pt. „Team Europe & the art of debate”. Podobne eliminacje odbywają się w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Podczas Turnieju Eliminacyjnego w Lublinie zmierzą się ze sobą 4 drużyny (każdy z każdym), które zostały wyłonione w ramach konkursu otwartego przeprowadzonego w dniach 15-18.03.2018 r. Drużyny te, zgodnie z regulaminem projektu, reprezentują studenci studiujący na uczelniach wyższych z województwa lubelskiego i województwa wielkopolskiego. Dwie najlepsze drużyny eliminacji awansują do finału (25.04.2018 r.).

Tezy

I. Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii

II. Unia Europejska pełni kluczową rolę we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego w państwach rozwijających się

III. Powiązanie struktury budżetu UE po 2020 r. z kwestią przestrzegania zasady praworządności byłoby korzystne dla spójności UE

Wsparcie merytoryczne

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie linii argumentacyjnej (strony Propozycji i Opozycji) do wyżej wymienionych tez, organizatorzy III edycji projektu udzielają wskazówek merytorycznych. W razie potrzeby prosimy o kontakt:

I. Mentorzy miejscowi:

II. Mentorzy zewnętrzni Team Europe