Trudne sytuacje interpersonalne w pracy nauczyciela akademickiego

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowane do pracowników akademickich UMCS. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet” przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Poprowadzi je dr Ireneusz Kaczmarczyk.

Zapraszamy na szkolenie przede wszystkim pracowników akademickich, którzy pełnią funkcję opiekuna roku.

Terminy:

 • 18 maja, godz. 14:00-19:00
 • 19 maja, godz. 9:00-14:00

Miejsce: Dom Studencki "Babilon", ul. Radziszewskiego 17, sala 116

Warsztat będzie miał praktyczny charakter i pozwoli na diagnozę (opis) trudnych sytuacji w pracy ze studentami; dostarczy także metod i technik interwencji w sytuacjach trudnych, zaskakujących, mających wpływ na jakość pracy wykładowcy i motywację studentów. Stanowi element przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i sytuacjom zapalnym, wpływa na obniżenie napięcia w relacjach między studentami w grupie, jak i w relacjach z wykładowcami.

Cele szczegółowe warsztatów:

 • Pogłębienie umiejętności dokonywania diagnozy trudnych sytuacji
 • Poszerzenie wiedzy na temat dynamiki w relacjach interpersonalnych
 • Dostarczenie technik i sposobu ich doboru w konkretnych sytuacjach
 • Wsparcie w uzyskaniu dostępu do własnych zasobów w tym zakresie
 • Budowanie sieci wsparcia koleżeńskiego w zakresie rozwiązywania problemów
 • Naświetlenie znaczenia superwizji procesów interpersonalnych 
 • Poznanie metod interwencji psychologicznej w trudnych życiowych doświadczeniach studentów
 • Analiza przepływu informacji i kształtowania relacji pracowniczych

Prowadzący: Ireneusz Kaczmarczyk, doktor nauk humanistycznych, socjolog, wykładowca akademicki, psychoterapeuta, superwizor grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, nauczyciel warsztatu trenerów psychologicznych i psychoterapeutów. Szkoleniowiec i konsultant w zakresie kształtowania kultury organizacji i zarządzani relacjami. Redaktor, poeta i krytyk.

  Aktualności

  Data dodania
  8 maja 2017