Troska o bezpieczny powrót uczniów do szkół

Zadbajmy o relacje! Troska o bezpieczny powrót uczniów do szkół

Pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS dr Tomasz Knopik i dr hab. Urszula Oszwa zachęcają nauczycieli i wychowawców do wykorzystania ostatnich tygodni roku szkolnego do wzmacniania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.

Do wykorzystania zbiór scenariuszy zajęć opracowanych przez zespół: Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa, Małgorzata Knopik, Aldona Konowałek, Maria Krajewska, Jolanta Mazur, Katarzyna Sudewicz, Ewelina Zakrzewska w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologicznopedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Scenariusze do pobrania

Załącznik:

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    6 maja 2021