Towarzystwo Rozrywek i Animacji Dzieł Analogowych

Siedziba Organizacji: 
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4A p. 314
20-031 Lublin

Kontakt:
triada.umcs@gmail.com
Fanpage 

Opiekun:
dr Agnieszka Kościuk- Jarosz

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/119/2016