Testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników UMCS

KOMUNIKAT

Testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników UMCS

Pracownicy wracający ze zwolnienia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub kwarantannie, którzy wcześniej dokonali zgłoszenia do Działu BHP, zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii - mają możliwość poddania się bezpłatnym testom w kierunku sprawdzenia aktywności wirusa.
Badanie jest wykonywane z zastosowaniem chromatograficznego testu immunochemicznego Standard Q COVID-19, przeznaczonego do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli.

Na czym polega badanie?

Badanie polega na pobraniu przez wykwalifikowany personel medyczny wymazu z jamy nosowo gardłowej oraz gardła. Badanie odbywa się w placówce medycznej spełniającej wymagania rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami).

Pacjent powinien być odpowiednio przygotowany do badania: na 3 godziny przed pobraniem wymazu, nie powinien spożywać posiłków, pić napojów (również wody), zażywać leków, myć zębów, a także żuć gumy czy palić papierosów.

Testy wykona: ALAB laboratoria Sp. z o. o., Punkt Pobrań – 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 1.

Osoba, która będzie chciała poddać się badaniu jest zobowiązana:

  1. Zgłosić chęć wykonania testu do Działu BHP (telefonicznie: 81-537-58-07, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 7:15- 15:15).
  2. Dział BHP prześle na adres poczty służbowej pracownika, indywidualne skierowanie na wykonanie testu, zawierające dane personalne pracownika. Pracownik zgłasza się na badanie z wydrukiem skierowania oraz dowodem tożsamości.
  3. Termin badania należy uzgodnić telefonicznie z Punktem Pobrań tel.: 81-535-85-93, a następnie zgłosić się na pobranie wymazu w terminie określonym podczas rejestracji.

Testy wykonywane są w Punkcie Pobrań ALAB laboratoria w Lublinie przy ul. Ceramicznej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 17.00.

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpożarowej

    Komunikaty

    Data dodania
    19 stycznia 2021