Terminy posiedzeń Senatu UMCS


 Planowane terminy posiedzeń Senatu UMCS w roku akademickim 2017/2018


2018

27 CZERWCA