Terminy posiedzeń RW

PLANOWANE TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU NoZiGP
W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

2017 r.
20 WRZEŚNIA
15 LISTOPADA
13 GRUDNIA 


2018 r.
24 STYCZNIA
21 LUTY
14 MARCA
18 KWIETNIA
23 MAJA
20 CZERWCA
19 WRZEŚNIA