Terminy posiedzeń RW

PLANOWANE TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU NoZiGP
W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

2018 r.
19 WRZEŚNIA
21 LISTOPADA
12 GRUDNIA


2019 r.
23 STYCZNIA 
20 LUTY 
20 MARCA 
10 KWIETNIA 
22 MAJA
19 CZERWCA